OBVESTILO ŠT. 1

Trenutno še čakamo na nekaj dovoljenj, zato razpis in prijavnica še nista objavljena.
Predvidevamo, da bodo stvari urejene v prihodnjih nekaj dneh.

Posted in NOVOLETNA23.

Leave a Reply