ORGANI DRUŠTVA

UPRAVNI ODBOR (6)

 

 1. Predsednik
 2. Podpredsednik
 3. Tajnik
 4. Blagajnik
 5. Član
 6. Član

 

NADZORNI ODBOR (3)

 

 1. Predsednik
 2. Član
 3. Član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA (3)

 

 1. Član
 2. Član
 3. Član
 4. Namestnik
 5. Namestnik

Leave a Reply